نمایش 1–24 از 27 نتیجه

نمایش 9 24 36

قرنیز مدل آدرین کرم

۶۵,۶۰۰ تومان
نام مدل: آدرین گلدار رنگ: کرم سایز: 30 *10 قیمت تکی: 27,230 تومان نام مدل: آدرین رنگ: کرم سایز: 30 *10 قیمت تکی: 27,230 تومان نام مدل: فتیله آدرین رنگ: کرم سایز: 30 * 3 قیمت تکی: 12,100 تومان

قرنیز مدل آدرین نگین مشکی

۶۵,۶۰۰ تومان
نام مدل: آدرین نگین مشکی رنگ: کرم سایز: 30 *10 قیمت تکی: 27,230 تومان نام مدل: فتیله آدرین رنگ: کرم سایز: 30 * 3 قیمت تکی: 12,100 تومان نام مدل: آدرین رنگ: کرم سایز: 30 *10 قیمت تکی: 27,230 تومان

قرنیز مدل دانته کرم

۳۵,۸۰۰ تومان
نام مدل: دانته کرم رنگ: قهوه ای سایز: 30 *12 قیمت تکی: 24,200 تومان نام مدل: فتیله دانته کرم رنگ: قهوه ای سایز: 30 * 3 قیمت تکی: 12,100 تومان

قرنیز مدل دانته طوسی

۳۵,۸۰۰ تومان
نام مدل: دانته طوسی رنگ: قهوه ای سایز: 30 *12 قیمت تکی: 24,200 تومان نام مدل: فتیله دانته طوسی رنگ: قهوه ای سایز: 30 * 3 قیمت تکی: 12,100 تومان

قرنیز مدل رومانس

۶۱,۵۰۰ تومان
نام مدل: رومانس رنگ: قهوه ای سایز: 30 *12 قیمت تکی: 26,900 تومان نام مدل: رومانس رنگ: قهوه ای سایز: 30 * 12 قیمت تکی: 22,750 تومان نام مدل: رومانس رنگ: قهوه ای سایز: 30 * 3 قیمت تکی: 12,710 تومان

قرنیز مدل رگالو

۴۵,۹۰۰ تومان
نام مدل: رگالو رنگ: قهوه ای سایز: 30 *10 قیمت تکی: 22,390 تومان نام مدل: رگالو رنگ: قهوه ای سایز: 30 * 5 قیمت تکی: 12,100 تومان  

قرنیز مدل سینامون

۳۴,۶۰۰ تومان
نام مدل: سینامون رنگ: قهوه ای سایز: 30 *10 قیمت تکی: 22,900 تومان نام مدل: سینامون رنگ: قهوه ای سایز: 30 * 3 قیمت تکی: 12,100 تومان  

قرنیز مدل فیلبرت

۳۳,۴۰۰ تومان
نام مدل: فیلبرت گلدار رنگ: سفید سایز: 30 *5 قیمت تکی: 16,940 تومان نام مدل: فیلبرت ساده رنگ:  سفید سایز: 30 * 5 قیمت تکی: 16,940 تومان  

قرنیز مدل لاندا

۵۰,۷۰۰ تومان
نام مدل: لاندا رنگ: کرم سایز: 30 *8 قیمت تکی: 27,300 تومان نام مدل: فتیله لاندا رنگ:  کرم سایز: 30 * 3 قیمت تکی: 12,000 تومان نام مدل: مدال لاندا رنگ:  کرم قیمت تکی: 14,000 تومان  

قرنیز مدل هانوفر

۳۴,۶۰۰ تومان
نام مدل: هانوفر رنگ: کرم سایز: 30 *8 قیمت تکی: 29,900 تومان نام مدل: فتیله هانوفر رنگ:  کرم سایز: 30 * 3 قیمت تکی: 12,100 تومان  

قرنیز مدل پالرمو

۴۵,۹۰۰ تومان
نام مدل: پالرمو رنگ: کرم سایز: 30 *10 قیمت تکی: 26,600 تومان نام مدل: فتیله پالرمو رنگ:  کرم سایز: 30 * 4 قیمت تکی: 12,100 تومان  

قرنیز مدل وریا

۴۸۸,۴۰۰ تومان
نام مدل: پاسنگی وریا رنگ: کرم، سفید، طلایی سایز: 30 * 13 قیمت تکی: 278,300 تومان نام مدل: وریا رنگ:  کرم، سفید، طلایی سایز: 30 * 9 قیمت تکی: 217,800 تومان  

قرنیز مدل ترانو

۴۸۲,۴۰۰ تومان
نام مدل: پاسنگی ترانو رنگ: کرم، طلایی سایز: 30 * 13 قیمت تکی: 278,300 تومان نام مدل: ترانو رنگ: کرم، طلایی سایز: 30 * 9 قیمت تکی: 211,750 تومان  

قرنیز مدل اسکار

۲۷۴,۰۰۰ تومان
نام مدل:  اسکار رنگ: طوسی، طلایی سایز: 30 * 11 (والن دار) قیمت تکی: 274,000 تومان  

قرنیز مدل راما نرا

۷۹۸,۰۰۰ تومان
نام مدل: راما نرا رنگ: کرم، طلایی سایز:  90*3 قیمت تکی: 387,200 تومان نام مدل: راما نرا رنگ: کرم، طلایی سایز: 29/5 * 9 قیمت تکی: 211,750 تومان نام مدل: راما نرا رنگ: قهوهای سایز: 29/5 * 9 قیمت تکی: 211,750 تومان  

قرنیز مدل فلو

۸۲۱,۸۰۰ تومان
نام مدل: مدال فلو رنگ: کرم - قهوه ای - مسی سایز: دایره 15cm قیمت تکی: 181,500 تومان نام مدل: پا سنگی فلو رنگ: کرم - قهوه ای - مسی سایز: 30 * 24 قیمت تکی: 484,000 تومان نام مدل: فلو رنگ: کرم - قهوه ای - مسی سایز: 30 * 7 قیمت تکی: 169,400 تومان

قرنیز مدل تراما

۵۸۳,۶۰۰ تومان
نام مدل: پا سنگی تراما رنگ: کرم طلایی سایز: 30*12 قیمت تکی: 254,100 تومان نام مدل: تراما رنگ: کرم طلایی سایز: 30*10 قیمت تکی: 223,850 تومان نام مدل: فتیله تراما رنگ: کرم طلایی سایز: 30*3 قیمت تکی: 114,950 تومان

قرنیز مدل بیوتی

۲۲۶,۲۹۰ تومان
نام مدل: بیوتی رنگ: طلایی سایز: 30 * 10 قیمت تکی: 226,290 تومان

قرنیز مدل آرنیکال

۴۵۲,۵۸۰ تومان
نام مدل: آرنیکال رنگ: طوسی طلایی سایز: 30 * 10 قیمت تکی: 229,900 تومان نام مدل: آرنیکال رنگ: کرم طلایی سایز:  30 * 10 قیمت تکی: 229,900 تومان

قرنیز مدل مونتکارلو

۵۸۰,۰۲۰ تومان
نام مدل: مدال مونتکارلو رنگ: کرم طلایی سایز: دایره یه قطر 8 قیمت تکی: 139,150 تومان نام مدل: مونتکارلو رنگ: کرم طلایی سایز: 25 * 5 قیمت تکی: 159,720 تومان نام مدل: پاسنگی مونتکارلو رنگ: کرم طلایی سایز: 25 * 18 قیمت تکی: 290,400 تومان

قرنیز مدل رزالین

۷۷۸,۹۲۰ تومان
نام مدل: مدال رزالین رنگ: کرم طلایی سایز: طول 22cm قیمت تکی: 169,400 تومان نام مدل: رزالین ساده رنگ: کرم طلایی سایز: 25*8 قیمت تکی: 171,820 تومان نام مدل: پاسنگی رزالین رنگ:  کرم طلایی سایز:25*17 قیمت تکی: 178,300 تومان نام مدل: رزالین گلدار رنگ:  کرم طلایی سایز: 25*8 قیمت تکی: 171,820 تومان

قرنیز مدل هلنو

۴۰۲,۵۶۰ تومان
نام مدل: مدال هلنو رنگ: کرم طلایی سایز: 10cm (دایره) قیمت تکی: 139,150 تومان نام مدل: فتیله هلنو رنگ: کرم طلایی سایز: 29/5 * 3 قیمت تکی: 100,430 تومان نام مدل: هلنو رنگ: کرم طلایی سایز:29/5 * 7 قیمت تکی: 169,400 تومان

قرنیز مدل هلیتون

۶۷۸,۸۷۰ تومان
نام مدل: هلیتون رنگ: شکلاتی – کرم - طلایی سایز: 89/5 * 11 قیمت تکی: 678,870 تومان

قرنیز مدل فتیله تکستایل

۳۲۵,۱۵۰ تومان
نام مدل 1: فتیله تکستایل رنگ: قهوه ای طلایی سایز: 29/5 * 3 قیمت تکی: 100,430 تومان نام مدل 2: تکستایل رنگ: کرم طلایی سایز: 29/5 * 10 قیمت تکی: 229,900 تومان